Gården

Gården

Wallmarksgården ligger i Drängsmark norr om Skellefteå.

Det har bedrivits jordbruk på gården ända sedan 1500-talet, så det känns bra att kunna forsätta i samma spår.

Fram till för några år sedan fanns det mjölkkor på gården.


Vi började med ett tiotal tackor som snabbt blev fler. Eftersom vi båda två hade arbete på annat håll så  hamnade vi i ett vägskäl, antingen minska ner antalet djur eller utöka för att kunna arbeta hemmavid istället.

Det blev det senare och idag har vi ca 150 tackor och ett trettiotal tjurar.

Förutom djuren så brukar vi ca 100 hektar.

Det är fördelat mellan beten, vall och spannmålsodling.Gården

Ligghallen till tjurarna

Höladan